E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park

V Kozjanskem parku imamo že vse od leta 2002 zaščiteno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park. Sprva je bila blagovna znamka zaščitena kot individualna, kar pomeni, da jo je lahko uporabljal samo Javni zavod Kozjanski park. V letu 2013 smo se odločili, da blagovno znamko zaščitimo kot kolektivno in jo torej lahko uporabljajo vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o kolektivni blagovni in storitveni znamki Sožitje – Kozjanski park.

Prvi pogoj za pridobitev blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park je, da prosilec deluje znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka oziroma biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Drugi pogoj za pridobitev blagovne znamke pa je naravi prijazna pridelava oz. predelava.

Kolektivna blagovna znamka je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo. Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v nasprotju s poslanstvom zavarovanega območja.

Blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.

Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park pridobilo že 18 ponudnikov pridelkov, izdelkov in storitev. Ponudnikom pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park vsako leto podelimo na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka.

Imetniki blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park:

 • MARTIN ŠMALČIČ, ekološka kmetija
 • MARKO KOSTAJNŠEK, izdelki domače in umetne obrti
 • JURIJ KRIVEC, ekološka kmetija
 • TANJA in FRANCI VALENČAK, ročno graviranje na steklo
 • MAJA KUKOVIČIČ, ekološka kmetija Kukovičičev mlin
 • MIHA ZAKOŠEK, ekološka kmetija
 • VLADIMIR PEČNIK, umetno kovaštvo
 • OSNOVNA ŠOLA LESIČNO, eko šola
 • DANICA CESAR, ekološka kmetija
 • IVAN PRESKAR, izdelava izdelkov domače obrti
 • MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI za izražen poseben posluh do okoljske problematike in sodelovanje pri različnih okoljskih projektih
 • KARL ČADEJ ekološka kmetija
 • OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI, zdrava šola
 • DARILNA EMBALAŽA KUNEJ, unikatna embalaža iz naravnih materialov
 • KMETIJA IVANC, ekološka pridelava
 • OŠ KOZJE, kulturna šola
 • DOMAČIJA HERNAVS, HERBALIJA, ekološka pridelava s poudarkom na zeliščih
 • KMETIJA VIDEC ŠENTJUR, sonaravna reja živali

V mesecu maju smo v Kozjanskem parku pripravili e-publikacijo, v kateri so predstavljeni vsi dosedanji dobitniki blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. Vabimo vse, ki bi želeli pridobiti blagovno znamko Sožitje – Kozjanski park, da nas pokličete na telefon: 03/800-71-00 ali pišete na kozjanski-park@kp.gov.si.

E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park