Zbornik literarnih del osnovnošolcev zavarovanega območja

Kozjanski regijski park bo letos že dvajsetič organiziral Praznik kozjanskega jabolka. Dogodek je povezan z ohranjanjem visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so v kmetijski kulturni krajini eden najbolj pestrih življenjskih prostorov, saj med sadnimi drevesi najdejo svoj prostor številne živalske in rastlinske vrste. Zato je bila tema letošnjega literarnega natečaja:

»Dogajanje v travniškem sadovnjaku«

Na natečaju je s svojimi prispevki sodelovalo 9 osnovnih šol iz zavarovanega območja in v zborniku spodaj si lahko preberete njihova dela.

Avtorje vseh literarnih del bomo za nagrado v petek, 24. maja 2019, popeljali v Triglavski narodni park, kjer si bomo v Bohinju ogledali njihov informacijski center z razstavami in šli do slapa Savica.

ZBORNIK