Video o Kozjanskem parku in gradu Podsreda

Oglejte si video o Kozjanskem parku in o gradu Podsreda. Avtor promocijskih filmčkov je Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje (@VisitPodcetrtek)

Promocijski video o Kozjanskem parku

Promocijski video o gradu Podsreda