Grad Podsreda odpira svoja vrata 2. aprila 2019

Grad Podsreda bo v torek, 2. aprila 2019 ponovno odprl vrata obiskovalcem. Lahko ga boste obiskali vsak dan, razen ponedeljka, med 10. in 17.00 uro.

Ogledali si boste lahko grajske prostore: renesančno dvorano, grajsko ječo, kuhinjo z odprtim ognjiščem, grajsko klet, kjer imamo predstavitev zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka, grajsko podstrešje, Emino spominsko sobo, obrambni stolp…

Na ogled so tudi številne razstave: stalna slikarska razstava Franceta Slane, stalna zbirka stekla iz nekdanjih glažut, predstavitev zgodovine gradu, razstava o naravni vrednoti Zagorski potok, razstava mozaikov Tomaža Hartmana – Apsyrtides in razstava Lončenina za peko.

Z 12. aprilom pa se nam bo pridružil še Herman Lisjak z interaktivno razstavo o vodi ter 16. aprila fotografska razstava “Kozjansko 2018”.

VEČ O GRADU PODSREDA
Pogled na grad Podsreda iz zraka.
Foto: Matevž Lenarčič
Pogled iz bodočih glasbenih apartmajev na zahodni del gradu Podsreda.
Foto: Hrvoje Teo Oršanič