Zaključen fotografski natečaj “Kozjansko 2018”

22. februarja 2019 se je zaključil rok za oddajo prijav na fotografski natečaj “Kozjansko 2018”, ki je trajal od 1.1.2018 do 31.12.2018. Natečaj je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter naslednje tematske sklope: A – krajina, B – narava, C – kultura, D – tihožitje in E – ljudje. Na natečaju  je sodelovalo 11 odraslih avtorjev in 15 avtorjev do 15 let. ki so skupaj prispevali 207 fotografij (104 odrasli, 103 otroci).

V četrtek, 14. marca 2019 je komisija v sestavi Mojca Valenčak, Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek pregledala prispele fotografije.

Razglasitev rezultatov in odprtje razstave bo v sklopu praznovanju dneva zemlje, 16. aprila 2019 ob 18:00 uri na gradu Podsreda.

Na razstavi bo predstavljenih okoli 35 fotografij,  vsak avtor bo imel razstavljeno vsaj eno fotografijo.

Ob razglasitvi bomo podelili naslednja priznanja in nagradi:

  • nagrada za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu
  • priznanja za najboljšo fotografijo odraslega avtorja v vsaki kategoriji (5 kategorij)
  • nagrada za najboljšega avtorja starega do 15 let v razpisanem letu
  • priznanja za najboljšo fotografijo v vsaki kategoriji (5 kategorij) – avtorjev starih do 15 let
Fotografija najboljšega odraslega avtorja foto natečaja “Kozjansko 2018”
Vinko Šeško – Mala Lisca