Predavanje “Velike zveri in šakal v Sloveniji” vzbudilo veliko zanimanja

Na upravi Kozjanskega parka se je v četrtek, 24. 1. 2019 ob 18.00, odvilo zanimivo predavanje Tomaža Berceta, biologa iz Zavoda za gozdove Slovenije. Predavatelj je predstavil tri velike zveri, ki živijo v Sloveniji – volka, medveda in risa. Obiskovalci predavanja so izvedeli marsikaj zanimivega – o tem, kako ravnati, ko se srečamo z veliko zverjo ter kakšne nepotrebne napake delamo ljudje in s tem privabljamo zveri v bližino naših domov. Hkrati nam je predstavil, kakšne spremembe v okolju bi povzročilo njihovo popolno izginotje.
Predavanje je bilo namenjeno tudi kratkemu uvodu v poznavanje šakalov, srednje velikih zveri iz družine psov, ki so se v zadnjih v Sloveniji letih hitro razširile.
Po predavanju je sledil terenski del, kjer smo ugotavljali prisotnost šakalov z akustično metodo. To pomeni, da smo jih izzivali s posnetki njihovega oglašanja. Ker je šakal teritorialna vrsta, torej brani svoje območje, se na posnetke odzove.
Območje Kozjanskega je primerno za naselitev šakala, zato bomo v Kozjanskem parku tudi v prihodnje s pomočjo lovcev in domačinov spremljali njihovo morebitno pojavljanje.