Rajglov cer na Vetrniku

7. novembra 2018 je Zavod za varstvo narave, OE Celje na pobudo lastnika in Kozjanskega parka pričel z obrezovanjem “Rajglovega cera” na Vetrniku, ki je naravna vrednota državnega pomena.