Prodaja sadik starih sort jabolk in hrušk

5. novembra 2018 bomo pričeli s prodajo ekoloških sadik starih sort jabolk in hrušk.

Prodaja bo potekala od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure.

Kontaktna oseba: Adrijan Černelč – 03 8007100, 031 650 208, adrijan.cernelc@kp.gov.si
Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Sadike Kozjanskega parka se odlikujejo po ekološki proizvodnji, sortni pestrosti in po tem, da so vzgojene na generativnih podlagah – sejancih.

Cenik: sadike do 20 kosov: 9,00 €,  od 20-100 kosov: 8,50 €, nad 100 kosov: 8,00 €

Seznam sort jabolk in hrušk za prodajo 2018