Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Kozjanski park

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP) in 30. člena statuta Javnega zavoda Kozjanski park z dne 10. 10. 2005, Ministrstvo za okolje in prostor

OBJAVLJA

JAVNI RAZPIS ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK Besedilo_objave_direktor_KozjanskiPark_22