Končana 3. faza obnove Centra biodiverzitete

V mesecu juliju 2018 smo dokončali 3. fazo ureditve Centra biodiverzitete in travniškega sadovnjaka v Podsredi (nekdanja Čerčkova domačija). Uredili smo okolico objekta ter ga od zunaj zaprli. Obnova je financirana iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.