V poletnih mesecih Grad Podsreda odprt tudi ob ponedeljkih

V mesecu juliju in avgustu bo grad Podsreda odprt vse dni v tednu med 10:oo in 18:00 uro.

Ogledate si lahko grajske prostore: renesančno dvorano, grajsko ječo in kuhinjo z odprtim ognjiščem, grajsko klet, kjer si lahko ogledate predstavitev zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka, grajsko podstrešje…

Na ogled so tudi številne razstave: stalna slikarska razstava Franceta Slane, stalna zbirka stekla iz nekdanjih glažut,  razstava mednarodne likovne kolonije ArtEko, razstava učencev OŠ Kozje – Zmajske in druge likovne zgodbe, razstava o naravni vrednoti Zagorski potok in razstava ZRSVN o tujerodnih invazivnih vrstah – Invazivke na poti.

Za najmlajše pa je  na ogled zanimiva interaktivna razstava Rojstni dan v Hermanovem brlogu.

Vabljeni!

VEČ O GRADU