Zeleno zatočišče v šolskem vrtu OŠ Lesično

Spomladi 2017 so nas predstavniki OŠ Lesično prosili za pomoč pri snovanju učilnice v naravi v okviru njihovega šolskega vrta. Pogovorili smo se o željah, zasnovali novosti ter jeseni že posadili nekaj avtohtonih dreves z željo, da učenci kar v šolskem vrtu spoznavajo domače gozdne drevesne vrste.

Pred nekaj dnevi pa smo jim postavili še zeleno zatočišče, hišico iz vrbovih vej z upanjem, da bo vzpodbujala najmlajše k igri v naravi.