Delavnica o bobru

28. marca 2018 smo izvedli delavnico o bobru za učence 7. razreda OŠ Lesično.

Najprej smo jim predstavili nekaj splošnih podatkov o bobru in njemu podobnih živalih, s katerimi ga radi zamenjujemo (vidra, nutrija, pižmovka). Nato smo šli na teren do bližnje reke Bistrice, kjer smo se pogovarjali o primeru reguliranja potoka pri novozgrajenem mostu v Podsredi. Na rečni brežini smo opazili vhode v bobrove brloge in drče, ob rečni strugi pa tudi obgrizeno drevje in ostanke koruznice, s katerimi se bober prehranjuje in gradi jezove. Po sprehodu so učenci v dvorani na upravi Kozjanskega parka naredili maketo habitata bobra.