Spoznajmo bobre

Bober (Castor fiber) je na območju Slovenije ponovno prisoten od leta 1998. Takrat so bili opaženi na rečici Radulji pri Dobruški vasi. Že nekaj let kasneje so se naselili tudi na reki Sotli in njenih pritokih – tudi reki Bistrici. Tako imamo v bližini sedeža Kozjanskega parka v Podsredi možnost opazovati bobre oziroma posledice njihovega bivanja.

V zimskem času se bobri prehranjujejo z lubjem vej obrežnih dreves in grmovnic. Najbolj pogosto ima na jedilniku lubje vrb, privošči pa si tudi lubje črne jelše, leske, topolov. Da pa pride do lubja tankih vej je potrebno drevo najprej podreti. S stalno rastočimi glodalci že v nekaj nočeh podre drevo, običajno tako spretno, da se ne zagozdi med ostala drevesa in pade v strugo ali vstran od nje.

  

V naslednjih nočeh “oklesti” vse veje ter jih odvleče v vodo kjer se  lahko v miru  hrani. Veje lahko tudi uporabi za gradnjo jezov Te gradi ob nizkih pretokih.

bobrov jez na Bistrici

Vabimo vse, ki si želito spoznati bobre v njihovem naravnem okolju, da se oglasite v Kozjanskem parku. Za voden ogled se najavite – najboljše kar biologu Dušanu Klenovšku (041 59 39 29, dusan.klenovsek@kp.gov.si).