Projekt BIODIVERSITY – ART OF LIFE (NATURAVIVA)

Kozjanski park je od 4. septembra 2017 vključen v 5-letni komunikacijski LIFE projekt Biodiversity – art of life (NATURAVIVA) – LIFE16 GIE/SI/000711. Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, sodeluje pa še 9 ostalih partnerjev, od tega kar 5 slovenskih naravnih parkov.

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni. Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena.

Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko še imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili – pri tem pa ne prizadeli?

Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje.

O nujnosti ohranjanja biodiverzitete bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov. Srečali nas boste na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili bomo razkošno knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili številne razstave, plakate in oglase in še in še.

Ne nazadnje, projekt bo s svojimi akcijami odkril turističnim organizacijam zelene kotičke Slovenije z bogato biotsko pestrostjo in naravnimi posebnostmi, a pri tem ostajal v mejah butičnega, zdržnega turizma, ki ne bo ogrožal narave.

Predstavitveni video projekta

LIFE16 GIE/SI/000711

Več o projektu