Kozjanska in obsoteljska Natura 2000

Kozjanska in obsoteljska Natura 2000

Od leta 2004 imamo v Sloveniji območja Nature 2000. Še vedno mnogi prebivalci ne vedo, kaj sploh je to, ali prebivajo na območju Nature 2000, zakaj je tam Natura, kaj za prebivalce to pomeni (ovira ali priložnost).

Javni zavod Kozjanski park, upravljavec regijskega Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje je v letu 2016 izdal knjigo o Naturi 2000 na območju Kozjanskega in Obsotelja. V prvi vrsti je namenjena prebivalcem tega območja, koristna pa je tudi vsem ostalim. Da si razjasnijo naslednja vprašanje glede Nature 2000:

  • Ali živim na območju Nature 2000?
  • Zaradi katerih vrst ali življenjskih okolij je tu Natura 2000?
  • Kako izgleda varovana vrsta ali habitat?
  • S katerimi dejavnostmi kot lastnik travnika, gozda, stavbe varovane vrste najbolj ogrožam?
  • Kako lahko varovanim vrstam celo pomagam preživeti?
  • Kaj mi država/EU kot lastniku v območju Nature 2000 omogoča?

Na 64 straneh je predstavljenih 12 območij Nature 2000, z barvnimi fotografijami ter kratkimi opisi groženj in prijaznega načina upravljanja je predstavljenih 66 rastlinskih in živalskih vrst ter 6 vrst življenjskih okolij (habitatov).

Knjiga je na voljo po ceni 5 EUR, dobi pa se na sedežu parka v Podsredi in na gradu Podsreda.

naturabrosuraprimeri-strani-2

naturabrosuraprimeri-strani-3

naturabrosuraprimeri-strani-4

naturabrosuraprimeri-strani-5

naturabrosuraprimeri-strani-6