Skupnost naravnih parkov na Notranjskem

20. oktobra 2011, so takratni direktorji upravljavcev zavarovanih območij podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju. Sodelovanje pomeni, poznati se, si zaupati, izmenjati izkušnje tako na formalni in neformalni ravni. Semkaj sodi tudi letno srečanje zaposlenih v upravah parkov. Tokrat smo se srečali v Dolenji vasi v Notranjskem regijskem parku, ki upravlja s presihajočim Cerkniškim jezerom. Vreme nam je zagodlo in smo sprva načrtovani program prilagodili dežju. Prisotni smo obiskali ruševino cerkve sv. Kancijana, Mali naravni most, območje jezera, “ki je in ki ga ni”, ter zaključili ogled v Podcerkvi, pri Benotu, ki vodi Ars Viva, zavod za kulturno integracijo in Socializacijo družbenih skupin. Valentin Schein, ki je bil naš strokovni vodnik, nam je razložil zgodbo kraškega podtalja, kraških pojavov in tudi čudnih idej nekaterih posameznikov, ki bi želeli poseči v ta naravno-kulturni prostor. Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka je skrbno izbral tudi kraj zaključka. Ars Viva, ki ponuja prenočišče gibalno oviranim ljudem se razvija in že utripa v širšem prostoru na robu parka. Zakaj tudi ne bi, če je narejen z veliko ljubezni, sodelovanja in osebnih naporov ljudi, ki verjamejo v skupno dobro in povezovanje.
Na odkrivanju skrivnostne Notranjske smo v Rakovem Škocjanu opazili zelo lep in domiselen kažipot, ki obiskovalcem kaže pravo pot do Malega in Velikega naravnega mostu. Podobno so upravljalci Naravnih parkov Slovenije s svojim znanjem in izkušnjami lahko drug drugemu kažipot na poti ohranjanja narave.
Fotoalbum iz dogodka si lahko ogledate tu.

notranjski
notranjski
notranjski
notranjski
notranjski