Fotografski natečaj Kozjansko – razpisni pogoji

Spoštovani fotografski ustvarjalci!

Zopet vas vabimo, da v letu 2017 sodelujete pri našem fotografskem natečaju z imenom »KOZJANSKO«.

Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki upošteva naslednje pogoje:

 1. Pravila naknadne obdelave fotografij za fotografski natečaj “KOZJANSKO” – osnovni popravki v manjšem in neizrazitem obsegu (kader, kontrast, ostrina, korekcija barv) so dovoljeni v kategorijah: krajina, narava, kultura. Več od osnovnih popravkov (HDR, montaže,…) je dovoljeno le v kategorijah tihožitje in ljudje. V vseh kategorijah je dovoljena kreativna raba fotografske optike (zoom efekt,…) in bliskavice, v kategorijah tihožitje in ljudje pa tudi studijske razsvetljave.
 1. Komisija, ki ocenjuje prejete fotografije, je tričlanska. Obvezen član komisije je naravoslovni fotograf. Člani komisije ne smejo sodelovati s svojimi fotografijami na natečaju.
 1. Vsak sodelujoči avtor lahko pošlje največ 10 avtorskih fotografij v razpisanem letu, ki so nastale od januarja do decembra.
 1. Ob oddaji fotografij je potrebno oddati/priložiti prijavnico (dostopna na spletni strani Kozjanskega parka – kozjanski-park.si), ki mora vsebovati naslednje podatke po vrstnem redu:
  1. Ime natečaja
  2. Ime in priimek avtorja, naslov in elektronski naslov, datum rojstva, fotografski naziv po pravilih FZS
 • Naziv fotografije, datum nastanka fotografije (najmanj mesec in leto), lokacija nastanka fotografije (najmanj lokalno krajevno ime), oznaka tematskega sklopa.
 1. Avtorji oddajo fotografije v resoluciji, ki omogoča izdelavo povečav 30×45 cm pri 300 dpi. Fotografije se lahko oddajo le v obliki elektronskega zapisa na zgoščenki ali USB ključku.
 1. Časovni mejnik za oddajo fotografij je januar 2018.
 2. Fotografski natečaj “KOZJANSKO” traja od 1.1.2017 do 31.12.2017 in ima naslednje tematske sklope:
  1. krajina
  2. narava
 • kultura
 1. tihožitje
 2. ljudje.

8. Razglasitev rezultatov in otvoritev razstave bo ob Dnevu Zemlje 22. aprila 2018. Ob razglasitvi se podelijo naslednje nagrade:

9. Nagrada za najboljšega avtorja v razpisnem letu (komisija oceni vse poslane fotografije po avtorjih in izbere najboljšega avtorja).

10. Priznanje za najboljšo fotografijo v vsaki kategoriji (pet kategorij).

11. Tri (3) priznanja za najboljšo fotografijo avtorjev starih do 15 let.

12. Natečaja se lahko udeleži kdorkoli, pomembno je le, da je lokacija nastanka fotografije znotraj mej Kozjanskega parka ali biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

13. Avtorji fotografij se z udeležbo na natečajih strinjajo z razpisnimi pogoji in dovoljujejo uporabo fotografij za potrebe natečaja. Organizator natečaja lahko od avtorjev odkupi avtorske pravice za uporabo fotografij za potrebe predstavljanja zavarovanega območja v skladu s pisnim dogovorom z avtorjem.

Lep pozdrav in dobro luč vam želimo!

 

Foto natečaj-prijavnica 2017