35 let Kozjanskega parka

Na gradu Podsreda smo 25. maja obeležili 35. obletnico delovanja Kozjanskega parka

Kozjanski park letos obeležuje 35. obletnico delovanja in skupaj s Triglavskim narodnim parkom predstavlja najstarejše zavarovano območje v Sloveniji. Po besedah premiera dr. Mira Cerarja predstavlja enega od slovenskih biserov, zato se je na slovesnosti na gradu Podsreda zahvalil domačinom, da so ga ohranili
takšnega.

Direktor Kozjanskega parka Teo Hrvoje Oršanič je izpostavil, da pot, ki smo jo v 35 letih prehodili, ni bila lahka, a smo stalno sledili načelu sožitja med naravo in ljudmi. Še posebej ga veseli, da smo uspeli razbiti številne stereotipe o življenju v zavarovanem območju in razviti veliko dobrih parkovnih praks, ki med drugim nudijo priložnosti za razvoj regije, tudi na področju gospodarstva. “Nekoč zaostalo, nerazvito postaja danes nadstandard,” je poudaril.

Na pomen ohranjanja narave v sožitju z ljudmi in njihovimi prizadevanji za preživetje je opozoril tudi slavnostni govornik na prireditvi dr. Miro Cerar. “Naj
nam ta obletnica da dobro voljo in zanos, da Slovenijo ohranimo zeleno. Treba se je ozreti naprej in gledati v prihodnost,” je dejal.

Spomnil je, da je Slovenija ena najbolj biotsko raznovrstnih držav na svetu, in prav visoka stopnja biotske pestrosti je ena od glavnih značilnosti Kozjanskega parka. Park je po Cerarjevih besedah lahko tudi vzor, kako lahko zavarovana območja prispevajo h gospodarskemu razvoju, še posebej na področju turizma. “A turizem ni le narava, temveč tudi ljudje, njihov nasmeh,” je dodal in pozval k večji pozitivni naravnanosti Slovencev, “da bomo znali ceniti, kar imamo, in bomo videli tudi naše dosežke, ne samo to, kar je slabo, ne samo to, s čimer nas nekateri ljudje bombardirajo, da nam zagrenijo življenje”.

Kozjanski park je bil ustanovljen leta 1981 kot Spominski park Trebče z namenom ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. V letu 1999 se je preimenoval v Kozjanski park s statusom regijskega parka in uvrstil med naravovarstvene organizacije. Danes sodi večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko Naturo 2000, ponaša pa se tudi s statusom biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) pod zaščito Unesca.

Regijski park se razprostira na nekaj več kot 200 kvadratnih kilometrih in tako pokriva 78 naselij, v katerih živi okoli 10.700 ljudi. “Orali smo
ledino v naši državi in tudi širšem prostoru in bili številnim vzor, saj smo drugo zavarovano območje v naši državi,” je povedal Oršanič.

Ideja trajnostnega in sonaravnega razvoja gospodarstva v parku se je skozi parkovna načela najbolje uresničila skozi blagovno znamko Kozjansko
jabolko, kamor med drugim sodi letna prireditev Praznik kozjanskega jabolka. “To je najbolj obiskan okoljski sejem v naši državi. Na to smo
zelo ponosni, res pa pazimo, da je ponudba kakovostna,” je pojasnil direktor zavoda mag. Teo Hrvoje Oršanič.

V letu 2013 smo vzpostavili tudi kolektivno blagovno in storitveno znamko Sožitje-Kozjanski park ter Festival ekološke hrane, lani smo na gradu Podsreda postavili
infocenter, letos pa v parku med drugim vzpostavljajo naravovarstveno nadzorniško službo. Med dosežki je Oršanič izpostavil še rastlinsko čistilno napravo, ogrevanje upravne stavbe z lokalno lesno biomaso in ekološko drevesnico.

35 let 1

35 let 4

017 810_9137

35 let 4

otroški pevski zbor Bistrica ob Sotli

14