Zimsko štetje vodnih ptic, 10. – 12. januarja 2019

Na DOPPS-u, slovenskem koordinatorju te največje prostovoljne akcije monitoringa v Sloveniji, so zapisali: »Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji. Od leta 1997 naprej v okviru štetja skupaj preštejemo vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč. Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča brez velikega vloženega truda množice predanih popisovalcev. Vaš prispevek je zelo dragocen, saj prav vsak sodelujoči prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov dolge mreže rečnih odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto.«

Vsak vikend sredi meseca januarja se v okviru mednarodnega monitoringa (IWC – International Waterbird Census) popisujejo vodne ptice po vsej Evropi. Namen je, da skozi daljše časovno obdobje dobimo kvalitetne podatke o populacijskih trendih posameznih vrst, pa tudi ugodnih stanjih njihovih habitatov. Od leta 2012 ga izvajamo tudi na območju Kozjanskega. Popisovalke/ci so pretežno zaposleni v javnem zavodu Kozjanski park, pa tudi nekaj prostovoljcev. V letu 2016 smo prvič popis na Sotli izvedli v sodelovanju z zaposlenimi v Javni ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije. Seveda smo spremljali tudi druge ptičje vrste, kot tudi sledi prisotnosti bobra in vidre.

V letu 2019 bo štetje vodnih ptic potekalo od četrtka, 10. do sobote, 12.  januarja. Vodne ptice bomo tako kot vsako leto šteli na vseh najpomembnejših vodnih površinah po Sloveniji  – na osmih števnih območjih. Vsako števno območje ali njegov del ima svojega lokalnega koordinatorja, ki vas bo razporedil na odsek, kjer boste šteli ter skrbel za skladno opravljanje popisa. Za območje Kozjanskega, Obsotelja in Spodnje Save je to Dušan Klenovšek. Preko FB, e-pošte (dusanklenovsek62@gmail.com) ali telefona (041 59 39 29) se javite vsi, ki želite sodelovati pri popisu vodnih ptic.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ptice2