Praznik kozjanskega jabolka, drugi teden v oktobru

Z letošnjim letom postaja Praznik kozjanskega jabolka ‘polnoleten’. V vseh teh letih je ostal zvest svojemu poslanstvu in se razvil v osrednjo in zelo odmevno okoljsko, etnološko in naravovarstveno prireditev domačinov brez »globalnega« kiča in kramarije. Postal je tudi eden od največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

S prireditvijo želimo prikazati naše delo in prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

Letos bo prireditev potekala od nedelje, 1. oktobra do nedelje, 8. oktobra 2017. V prvih dneh prireditve želimo predstaviti naravne in kulturne vrednote zavarovanega območja, sobota 7. in nedelja 8. oktobra pa sta namenjeni predvsem sejemskemu dogajanju z bogatim kulturnim programom.

                    

V LETOŠNJEM LETU PRIPRAVLJAMO:

 

NEDELJA, 1. oktober      9. POHOD PO KOZJANSKIH SADOVNJAKIH

od 9.00 – 15.00 ure          Zbirališče: Grad Bizeljsko

                                            Pot: Bizeljski grad – križišče pri Babi – Vlka pečina – Silovec – Kozja peč – Orešje – Bukovje – Bizeljska vas – Bizeljski grad

                                            Čas hoje: 4 ure, z razlagami in postanki 6 ur

                                            Startnina: 10,00 € (zajema stroške priprave pohoda, kartonček, malico). Strokovne razlage ob poti in degustacijo na začetku poti

krije Kozjanski park. Startnina ni obvezna.

                                            Zaključek: okoli 15.00 ure

                                            Oprema:  planinska obutev in obleka primerna vremenu.

                                            Hrana: hrana in pijača med potjo iz nahrbtnika.

Pohod bo v vsakem vremenu.

 

TOREK, 3. oktober          Hiša v parku

od 8.00 – 12.00 ure          V JZ Kozjanski park izvajamo projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega želimo tudi mlade spodbuditi       k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega regijskega parka. Spoznavali bomo kulturno krajino ter prostor Kozjanskega zaznavali z vsemi čutili.

Delavnico bomo izvedli v sodelovanju z zavodom METROSR, zavodom za prostor Savinjske regije in OŠ Bistrica ob Sotli.

Kraj: uprava Kozjanskega parka v Podsredi

 

SREDA, 4. oktober           Herman Lisjak na gradu Podsreda

Ob 16. uri                             Ogled razstave in delavnica

 

ČETRTEK, 5. oktober      5. Aškerčev večer v Podsredi

ob 19. uri                                  bo posvečen umetnici Svetlani Makarovič.

                                                 Kraj: dom krajanov v Podsredi

 

PETEK, 6. oktober            Otvoritev dveh razstav

ob 18.00 uri

  • STARE SORTE JABOLK
  • METULJI KOZJANSKEGA

Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi  

DOGAJANJE V SOBOTO, 7. OKTOBER 2017

SOBOTA,  7. oktober 2017 SEJEM REGIONALNIH PRODUKTOV

od 10. do 18. ure

  • Tržnica z regionalnimi proizvodi
  • Predstavitve projektov, šol, zavarovanih območij ter partnerskih institucij
  • Predstavitve društev in združenj
  • Predstavitve tradicionalnih obrti
  • Predstavitev predelave jabolčnega soka in žganjekuhe
  • Tekmovalne in družabne igre
  • Ustvarjalne delavnice za otroke
  • Bogat kulturni program

 

Ob 10. uri               SLAVNOSTNO ODPRTJE Praznika kozjanskega jabolka ob udeležbi ministra gospoda Dejana Židana z nagovori, podelitev naziva Carjevič leta                                      2017 in blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park

Ob 11. uri               Odprtje razstave gob GOBARSKEGA DRUŠTVA KOZJANSKO KOZJE,

Kraj: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

Od 11. ure              Nogometni turnir mladincev v malem nogometu

Kraj: igrišče v Podsredi

Od 17. ure              Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za prehodni pokal Kozjanskega parka

Kraj: igrišče v Podsredi

Od 20. do 2. ure     Program z ansamblom Črna mačka

 

DOGAJANJE V NEDELJO, 8. OKTOBER 2017

od 10. do 17. ure    Tržnica in bogat kulturni program

od 10.30 do 13. ure Družabno kolesarjenje

Info: Kolesarska sekcija ORANS, Gašper Rainer, 041/968-106

od 11. do 13. ure    Rekreativni tek na grad Podsreda

Info: Športno društvo Podsreda, Jernej Jagrič, 041/834-761

Ob 12.00 uri           Pričetek tekmovanja v peki »študla« za naziv Štrudlmojstr-ca

ob 14. uri                Zmajska resnica o kozjanski kozi / veseloigra za staro in mlado

 

INFORMACIJE

Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Tel.:  +386/3 800-7100, Fax.: +386/3 800-7108

E-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si

www.kozjanski-park.si