Ponovno objavljamo javno naročilo Interpretacijski center…

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil objavljamo obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je INTERPRETACIJSKI CENTER VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV – ponovitev postopka.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA razpisna-dokumentacija.signed