Nova opazovalnica pri čebelarju

Pretekle dni smo v Kozjanskem regijskem parku na gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem postavili novo opazovalnico. Tako bo naslednje leto v začetku maja, ko se čebelar vrne iz svojega prezimovanja v južnih krajih, tam zagotovo kaj videti.

Pred postavitvijo nove opazovalnice je na istem mestu stala stara opazovalnica, ki je bila postavljena pred več kot 20 leti. Za to je bil zaslužen predvsem Andrej Hudoklin iz Zavoda za varstvo narave Novo mesto. Njegova predanost je bila ključnega pomena pri vzpostavitvi in varovanju čebelarjevega življenjskega prostora. Že takrat je Kozjanski regijski park sodeloval pri upravljanju gnezdišča, kasneje pa je to postala naša redna naloga. V letu 1999 se je na Bizeljskem v sodelovanju z osnovno šolo, turističnim društvom in Zavodom RS za varstvo narave odvila tudi odmevna prireditev Čebelarjev kvip-kvip, ki je z zabavnimi in zanimivimi vsebinami delavnic otrokom prikazala čebelarja in ostalo naravo.

stara opazovalnica

Ker je od postavitve prve opazovalnice minilo že precej časa, je bila ta sedaj že dotrajana, zato smo se v Kozjanskem regijskem parku odločili za postavitev nove. To nam je uspelo ob pomoči denarnih sredstev, ki smo jih pridobili v okviru Sklada za podnebne spremembe, preko katerega skrbimo tudi za odstranjevanje invazivk na gnezdišču čebelarja in s tem ohranjamo ugoden življenjski prostor zanj. Čebelar je ogrožena ptica, zato je pomembno, da skrbimo za prostor v katerem živi in ga v času gnezdenja ne vznemirjamo. Opazovalnica je na tem mestu nujno potrebna, saj omogoča skrito opazovanje ptice. Vsa dela so bila zato izvedena v času, ko čebelarja ni bilo pri nas, da ga s tem nismo motili.

nova opazovalnica

Poleg opazovalnice smo posodobili tudi usmerjevalne table, jih na nekaterih mestih dodali in s tem izboljšali označbe poti do gnezdišča. Prav tako so nove informacijske table, ki so postavljene tako zunaj opazovalnice kot znotraj nje. Vse table imajo besedilo tudi v angleškem jeziku, saj si čebelarja pride pogledat vedno več tujih obiskovalcev. Zunanje table vsebujejo podatke o zavarovanem območju in gnezdišču čebelarja, medtem ko podrobnejše informacije o samem čebelarju najdemo na tablah znotraj opazovalnice. Tako si bodo lahko obiskovalci lažje predstavljali njegovo življenje v mesecih, ko gnezdi pri nas.

Želimo si, da bo nova opazovalnica služila svojemu namenu veliko let tako kot prejšnja, in upamo, da jo bodo obiskovalci spoštljivo uporabljali. Ob tem še opozarjamo, da je potrebno upoštevati navodila za opazovanje čebelarja, ki so zapisana na tablah. S postavitvijo nove opazovalnice skupaj z informacijskimi tablami nismo želeli le zamenjati starejše opazovalnice, ampak tudi ustvariti prostor, kjer se lahko obiskovalci izobražujejo o pomembnosti varovanja te vrste in s tem razvijajo pozitiven odnos do narave.