Dediščina suhih zidov in ohranjanje kulturne krajine

Suhi zidovi in druge konstrukcije grajene na suho so nastale v različnih zgodovinskih obdobjih. Kot pomemben element kulturne krajine prispevajo k njeni prepoznavnosti in identiteti.

Veščina suhozidne gradnje z znanji in tehnikami je bila leta 2018 vpisana v Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.

Z namenom ohranjanja veščine suhozidne gradnje in kulturne krajine, katere ključni sestavni del so suhi zidovi in drugi elementi grajeni na suho, bosta v sredo, 22. novembra v  Kozjanskem parku organizirani dve predstavitvi.

Poligon suhozidne gradnje v Živem muzeju Krasa v Sežani je bil zgrajen za preizkušanje tradicionalnih oblik gradnje na suho in razvijanje sodobnih pristopov, kako vključevati suhozidne elemente v novogradnje (foto: Karin Lavin).

Na predstavitvah s katerima želijo organizatorji spodbuditi šole, vrtce in lokalne skupnosti ter posameznike k vrednotenju dediščine suhozidnih gradenj, ohranjanju in primernemu vključevanju v razvoj, bodo udeleženci spoznali pomen tega segmenta dediščine ter različne oblike aktiviranja skupnosti za ohranjanje snovne dediščine suhozidnih elementov v pokrajini in prav tako same veščine suhozidne gradnje. Veščina z znanji in tehnikami je bila leta 2018 vpisana na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva.

Prva predstavitev je namenjena učiteljem in vzgojiteljem, na temo pedagogike kulturne dediščine o vključevanju vsebin suhozidne gradnje v učni in vzgojni proces. Interaktivno predstavitev z vajami in diskusijo bo vodila Karin Lavin, predsednica delovne skupine za informiranje in ozaveščanje javnosti Partnerstva kraške suhozidne gradnje. Predstavila bo sodobne pristope pedagogike, ki vključujejo celostno obravnavo človeka in okolja. Dediščino v bližini šol in vrtcev pa obravnavajo kot odličen izziv za ustvarjalno, doživljajsko ter izkustveno učenje.

Druga predstavitev je za predstavnike lokalne samouprave, različnih društev in posameznike, ki jih tematika zanima ali še posedujejo znanja o gradnji na suho. Poleg ohranjanja kulturne krajine in s tem prepoznavnosti in identitete bo govora o ohranjanju tradicionalnih znanj, aktivni skupnosti ob skrbi za dediščino, oblikah prenosa na mlade in razvoju dediščine, ki staro veščino suhozidne gradnje v primerni posodobljeni obliki vključuje med atribute trajnostnega razvoja.

VABILO na predstavitev »Suhi zidovi in ohranjanje kulturne krajine«, ki bo v sredo, 22. novembra 2023 ob 17. uri na upravi Kozjanskega parka v Podsredi (Podsreda 45).

Predstavitvi sta organizirani v okviru projekta Suhi zid in ohranjanje kulturne krajine, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in staza udeležence brezplačni.

Delavnica suhozidne gradnje (foto: Karin Lavin).

V Partnerstvu kraške suhozidne gradnje, ki v sodelovanju s Kojanskim parkom in Zavodom Anima Mundi organizira predstavitvi, se že deset let zavzemajo za ohranjanje te prastare umetnosti. Z vključevanjem strokovnjakov in aktiviranjem lokalnih skupnosti ter sodelovanjem domačinov, ki še poznajo veščino gradnje na suho, so v preteklih letih obnovili veliko porušenih suhih zidov na Krasu in razvili pristop pri delu s šolami in vrtci. Ob večini šol na Krasu je bil obnovljen suhi zid in tako vzpostavljena učilnica na prostem.  Za obravnavo suhih zidov pri obveznih učnih vsebinah in obšolskih dejavnostih so bili organizirani sklopi izobraževanj za učitelje in vzgojitelje kraških šol in vrtcev z obeh strani meje. V  projektu, ki je v teku, poteka izobraževanje za skupino mladih, ki bo v prihodnje skrbela za vodenje delavnic, predavanj in prenos veščine na mlajše generacije.

Toplo vabljeni!

KAMENTON, celodnevne akcija popravila suhega zidu poteka vsako leto. V dve urnih etapah se ga čez ves dan udeleži več kot 90 otrok iz osnovnih šol na Krasu z obeh strani meje (foto: Karin Lavin).

Partnerstvo kraške suhozidne gradnje