Obvezno odstranjevanje ambrozije

Ambrozija je škodljiva rastlina, ki smo jo lastniki zemljišč na katerih raste, dolžni odstranjevati. To določa Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10). Povzroča probleme v kmetijstvu in pri zdravju ljudi.

Pravi čas za odstranjevanje je sedaj, torej še pred njenim cvetenjem, da preprečimo oddajanje cvetnega prahu v okolico in razvoj semen.

Odstranjujemo jo lahko s puljenjem skupaj s koreninami ali večkratno košnjo.

Ambrozija je alergena rastlina, zato je pri puljenju potrebna uporaba rokavic. Odstranjene rastline, ki NE cvetijo ali semenijo lahko odvržemo med biološke odpadke ali na kompost.

Več o ambroziji si lahko preberete TUKAJ

Hvala za vaš doprinos k boljši naravi.