Nagrajenci fotografskega natečaja SUHI TRAVNIKI

Znani so rezultati fotografskega natečaja Suhi travniki Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Natečaj je bil izveden v okviru UNESCO projekta Suhi travniki in Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, katerega cilj je, da ohranimo suhe travnike, ki so pomembna območja velike biotske raznovrstnosti.

Fotografska razstava Suhi travniki Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

Za fotografski natečaj je prispelo kar 196 fotografij učencev osnovnih šol biosfernega območja in mreže UNESCO šol za regije Posavje, Dolenjsko in Belo krajino. Vsak sodelujoči avtor je lahko poslal največ 8 fotografij, ki so nastale v letu 2023 na suhih travnikih v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. Skupno je sodelovalo 42 učencev iz sedmih osnovnih šol: osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, osnovna šola Lesično, osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, osnovna šola Leskovec pri Krškem, osnovna šola Slivnica pri Celju, osnovna šola Šmarje pri Jelšah in osnovna šola Šmihel.

Avtorice fotografij fotografskega natečaja Suhi travniki

V petek, 30. 6. 2023 smo odprli tudi razstavo fotografij fotografskega natečaja Suhi travniki Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje v Slovensko – Bavarski hiši v Podsredi in podelili glavno nagrado za najboljšega avtorja ter priznanje za najboljšo fotografijo.

Obiskovalci na odprtju razstave fotografskega natečaja

Nagrado za najboljšo avtorico fotografskega natečaja je prejela Neja Premrl iz osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Priznanje za najboljšo fotografijo pa Nuša Florijančič iz osnovne šole Šmihel.

Nagrajenka Neja Premrl – najboljši avtor fotografskega natečaja

Razstava bo odprta do konca meseca septembra.