Kompostiranje invazivk v Kozjanskem parku

KOMPOSTIRANJE INVAZIVK V KOZJANSKEM PARKU: IZ ŠKODLJIVEGA V KORISTNO

V Kozjanskem parku se že nekaj časa ukvarjamo z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin, imenovanih tudi invazivke. Gre za rastline, ki imajo precej negativnih vplivov na vsa živa bitja v naravi. Invazivk je žal na območju Kozjanskega parka kar veliko, zato smo se odločili, da jih spremenimo v nekaj koristnega – v kompost.

Že lansko jesen smo iz pokošenih in zmulčanih invazivk (robinije, orjaške zlate rozge, enoletne suholetnice in pelinolistne žvrklje oz. ambrozije) na območju Kozjanskega parka pripravili štiri kompostne kupe, ki smo jih postavili v peskokopu Župjek na Bizeljskem. Da bi pospešili razkroj teh rastlin smo za pomoč zaprosili društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Posavje. Ti so v kompostne kupe dodali pet različnih biodinamičnih preparatov. Eden izmed njih je izdelan iz hrastovega lubja ostali pa iz rastlin, kot so regrat, kopriva, kamilica in rman. Preparati so pripravljeni na prav poseben način. Za delovanje je potrebna manjša žlička teh preparatov, ki morajo biti dodani na točno določena mesta v kompostnem kupu. S pomočjo tega postopka se bo biomasa invazivk hitreje razgradila in spremenila v dragocen kompost.

Letos smo s procesom kompostiranja nadaljevali. Prej narejene kompostne kupe smo premešali in združili v enega. Ponovno so se nam pridružili člani iz društva Ajda Posavje, ki so s sabo prinesli pripravljene biodinamične preparate, katere je bilo potrebno ponovno dodati. Tokrat smo v proces vključili še bodoče mlade varuhe narave, ki se učijo skrbeti za naravo na večdnevnih taborih v Kozjanskem parku. Najprej so izvedeli nekaj osnovnih informacij o načinu priprave biodinamičnih preparatov in zakaj se jih uporablja, kasneje pa so tudi sodelovali pri nastajanju baldrijanovega preparata in dodajanju preparatov v kompostni kup.

S kompostiranjem invazivk smo tako zmanjšali njihov vpliv na naš ekosistem, obenem pa bomo pridobili vir hranil, ki bo poskrbel za boljšo rast naših domorodnih rastlin. Z medsebojno pomočjo in sodelovanjem si prizadevamo, da nam bo zastavljen cilj – pridobiti kompost iz invazivk – uspel in bomo tako iz nečesa slabega za naravo naredili nekaj dobrega zanjo.