Kozjanski park gostil predstavnike UNESCA

Kozjanski regijski park je med 22. in 25. majem 2023 gostil predstavnici UNESCO urada iz Benetk. Med obiskom so posebno pozornost namenili suhim travnikom, ki so v našem okolju eden najlepših življenjskih prostorov.

V lanskem letu je Kozjanski park pridobil projekt Suhi travniki in Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje v okviru UNESCO projekta »Spodbujanje trajnostnega razvoja skozi Unescove programe in območja«. Izbrani smo bili za raziskovanje na področju biotske raznovrstnosti. S projektom Suhi travniki in Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje želimo obuditi pomen suhih travnikov ter na njih raziskati življenje rastlinskih vrst in gliv.

Suhi travniki so v našem okolju zelo pomembna območja velike biotske raznovrstnosti. Sedaj lahko na travnikih opazujemo številne divje orhideje in ostale zavarovane vrste rastlin, pa tudi številne metulje, kobilice in ostale žuželke. Suhi travniki so postali v mesecu juniju eden izmed najlepših in najbolj barvitih življenjskih prostorov v Kozjanskem parku.

Predstavnici Unesca sta prišli na ogled aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta. Le ta je namenjen k spodbujanju izobraževanja, raziskavam in inovativnim rešitvam, zato smo prvi dan obiska namenili predstavitvi dosedanjih rezultatov in uvodnem srečanju. Poleg predstavnic Unesca Jing Fang in Francesce Bampa se nam je pridružila tudi gospa županja občine Kozje Milenca Krajnc, državni sekretar Slovenske nacionalne komisije za Unesco gospod Gašper Hrastelj, v. d. direktorica Kozjanskega parka mag. Valerija Slemenšek, gospod Slavko Šerod iz Mikološke zveze Slovenije in gospa Tanja Plevnik, vodja središča ASPnet za Posavje, Dolenjsko in Belo krajino.

Naslednje dni smo večji poudarek namenili izobraževanju ter inovativnim rešitvam. Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece kot edina Unesco šola na našem zavarovanem območju je pripravila velik sprejem in predstavila vse aktivnosti, ki so jih ustvarili v okviru projekta (izdelava grafik, herbarija, družabno igro: Postrizi Maksovo frizuro …).

S predstavnico Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, gospo Sonjo Škornik, smo si ogledali tudi raziskovalne površine, kjer se bodo v prihodnjih dneh popisovale rastlinske vrste, ki so značilne za suhe travnike.

Navdušenje nad neverjetno pestrostjo in bogastvom suhih travnikov s strani Unesca je potrditev in spodbuda za nadaljnja prizadevanja za ohranjanje in spodbujanje k varovanju suhih travnikov v Kozjanskem parku. Zahvala pa gre tudi vam, prebivalcem biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki skrbite in upravljate s suhimi travniki.