Ogledi in ocenjevanja travniških sadovnjakov za naziv Carjevič leta

Carjevič, kot tradicionalna sorta jabolk, je na Kozjanskem v travniških sadovnjakih prisotna že več kot stoletje. Je med najbolj cenjenimi sortami, saj jo odlikuje lepa oblika, obarvanost, sočnost in kot pravijo nekateri tudi »carski« okus.

Naziv Carjevič na Kozjanskem pridobi tudi najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka, ki v tekočem letu po oceni strokovne komisije zbere največje število točk. Vsako leto od leta 2009 v času Praznika kozjanskega jabolka ustoličimo prestolonaslednika na kamnitem sadjarskem tronu v Podsredi.

Carjevič leta 2022 Jurij Krivec z družino

Pri izboru za naziv Carjevič strokovna komisija vsako leto oceni delo in travniške sadovnjake okoli 20-ih lastnikov na območju Kozjanskega regijskega parka. Člani komisije ocenjujemo različne kriterije, od naravovarstvenih, krajinskih, kmetijskih do ekonomskih.

Eden pomembnejših je, da lastniki sadna drevesa redno oskrbujejo in opravljajo vzgojno ali oživitveno rez.

Povprašamo jih ali se udeležujejo in sodelujejo v aktivnostih, ki jih Kozjanski park izvaja v povezavi s travniškimi sadovnjaki.

Pri ocenjevanju so posebej cenjena tudi drevesa z dupli. Takšna drevesa odmirajo, propadajo in izginjajo iz prostora. Številnim organizmom, med katerimi je največ ptičjih vrst, predstavljajo drevesa z dupli zatočišče in možnost preživetja. Kadar v sadovnjaku lastniki opazijo pomanjkanje tovrstnih dreves, je dobrodošlo, da namestijo gnezdilnice in valilnice.

Boljšo oceno dobijo tudi lastniki, ki obnavljajo sadovnjak in sadijo sadna drevesa vzgojena na bujnejši podlagi, med katerimi naj bi prevladovale tradicionalne sorte, ki ustrezajo našim klimatskim pogojem.

Pomembna je tudi pestrost sadnih vrst in sort, ki ne popestri samo ponudbo hrane v spomladanskem času številnim opraševalcem v naravi, ampak tudi lastnikom samooskrbo s sadjem.

Lastnike povprašamo tudi ali sadje poberejo in tudi predelajo v različne produkte.

Za komisijo je pomembna tudi obdelanost travnika pod sadnimi drevesi. Nekateri travo pokosijo, mulčijo ali popasejo z domačimi živalmi. Želimo si, da je površina obdelana enkrat letno in da pašne živali na razmočenem zemljišču okoli dreves ne povzročijo gaženja in poškodovanja sadnih dreves.

Travniški sadovnjaki so na Kozjanskem pomembni tudi s krajinskega vidika. Najpogosteje se razprostirajo v okolici vasi in domačij, prisotni so tudi samostojno v krajini. V manjšem številu jih zasledimo, da so sadna drevesa posajena v vrsti, kot sadni drevoredi ali kot posamezno mogočnejše  sadno drevo, ki ima pomembno lego v prostoru domačije.

Dosedanji dobitniki naziva Carjevič so si naziv prislužili z ljubeznijo do kmetovanja, s skrbnim delom, trudom, ohranjanjem tradicije ter spoštljivim odnosom do narave in sadnih dreves.

V Kozjanskem parku si želimo tudi vaših predlogov in pobud za ocenjevanje najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka.

Predloge lahko sporočite na upravo Javnega zavoda Kozjanski park na kozjanski-park@kp.gov.si ali na 03 800 71 00 do konca junija 2023.