Razstava fotografij in zaključek literarnega natečaja

V Kozjanskem regijskem parku smo se praznovanju Svetovnega dneva Zemlje pridružili že pred 25. leti.

Letos smo v sodelovanju z osnovnimi šolami v marcu razpisali literarni natečaj za osnovnošolce na temo »Opraševalci«. Opraševanje rastlin je ključnega pomena za obstoj življenja, kot ga poznamo danes. Med opraševalci vsi najbolje poznamo domače, medonosne čebele, ki pa niso edini opraševalci rastlin. Za opraševanje skrbi še več kot 560 vrst divjih čebel, čmrlji, metulji, hrošči in druge živali.

Na natečaju je sodelovalo 40 učencev iz 6-ih šol: Koprivnica, Bizeljsko, Pišece, Bistrica ob Sotli, Lesično in Podčetrtek.

Sara Polšak, OŠ Lesično

Ob Dnevu Zemlje smo z razstavo fotografij in podelitvijo nagrad na gradu Podsreda zaključili tudi celoletni fotografski natečaj »Biodiverziteta – umetnost življenja 2022«.

Na fotografski natečaj je prispelo 384 fotografij. 18 odraslih avtorjev je prispevalo 154 fotografij, 29 otroških avtorjev pa 230 fotografij (starost do 15 let).

Fotografski natečaj je imel naslednje tematske sklope: A – krajina, B – živalski svet,  C – rastlinski svet, D – neživi svet in E – ljudje in kultura.

Vsak sodelujoči avtor je lahko poslal največ 10 avtorskih fotografij, ki so nastale v letu 2022. Fotografije je pregledala komisija v sestavi Boris Klavžar, Uroš Krivec in Barbara Ploštajner.

Pri avtorjih do 15 let so priznanja za najboljšo fotografijo v posamezni kategoriji prejeli: A: Sara Gril, B: Melanija Užmah, C: Sara Gril, D: Tinkara Bevc in E: Eva Polenšek.

Za najboljšega otroškega avtorja je bila izbrana Tinkara Bevc. Za nagrado je prejela družinsko dogodivščino Lov na zaklad na gradu Podsreda.

Tinkara Bevc: Vesel da me vidi
priznanje kategorija Neživi svet

Vse nagrajene otroške avtorje kot tudi udeležence literarnega natečaja smo za nagrado v ponedeljek, 24.4.2023, popeljali na ekskurzijo v Park Škocjanske jame.

Ekskurzija v Škocjanske jame 24.4.2023

Pri odraslih avtorjih so priznanja za najboljšo fotografijo v posamezni kategoriji prejeli: A: Amadeja Knez, B: Zdenko Podlesnik, C: Barbara Hebar, D: Vinko Šeško in E: Amadeja Knez.

Za najboljšega odraslega avtorja je bila izbrana Amadeja Knez, ki je zanagrado je prejela nočitev z zajtrkom za dve osebi v Sobah in apartmajih gradu Podsreda.

Amadeja Knez: Štala cajt
priznanje v kategoriji E

Fotografska razstava, na kateri ima vsak avtor predstavljeno vsaj 1 fotografijo, bo na gradu Podsreda na ogled do 6. avgusta 2023.

Fotografska razstava na gradu Podsreda 2023

Letošnji fotografski natečaj bo nekoliko drugačen, potekal bo v času Praznika kozjanskega jabolka od 1. do 9. oktobra 2023.