Dan Zemlje 2023 v Kozjanskem parku

Tekom leta se zvrsti kar nekaj dni, ki so namenjeni temu, da nas spominjajo na naravo. Najpomembnejša naloga upravljavca zavarovanega območja je skrb za rastlinske in živalske vrste ter za njihove življenjske prostore. Prav tako pa nam je pomembno, da se tudi prebivalci zavarovanega območja dobro počutijo in jim je ohranjena narava izziv za njihovo delo.

Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v več kot 192 državah po Svetu. Koordinira ga globalna mreža Dneva Zemlje.

Zavarovana območja narave – naravni parki, so območja, kjer sta narava in kulturna dediščina zelo dobro ohranjeni in med sabo neločljivo povezani. Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo v Sloveniji že dolgo zgodovino. Prve pobude za ustanavljanje zavarovanih območij so se začele že na začetku 20. stoletja. Tukaj so gozdovi, gričevja in ravnine, tukaj so ljudje skozi stoletja z občutkom obdelovali in ohranjali krajino. Danes sadove njihovega dela uživamo prebivalci in jih ponujamo na ogled obiskovalcem.

Risbica Sare Polšak iz OŠ Lesično

V Kozjanskem regijskem parku smo se praznovanju Svetovnega dneva Zemlje pridružili že  pred 25. leti. V sodelovanju z osnovnimi šolami in ob podpori Urada za UNESCO se vsako leto doslej spomnimo tega pomembnega dogodka. Na praznovanje smo se začeli pripravljati že v marcu z razpisom literarnega natečaja za osnovnošolce, katerega zaključek bo letos v petek,  21. aprila z izdajo zbornika. Letošnja tema natečaja je bila »Opraševalci«

Ključnega pomena za obstoj življenja kot ga poznamo danes, je opraševanje rastlin. Opraševanje in posledično oploditev rastlin zagotavljajo opraševalci. Le to je nujno potrebno za oskrbo s hrano in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Med opraševalci vsi najbolje poznamo domače, medonosne čebele. Vendar le te niso edini opraševalci rastlin, poleg njih za opraševanje skrbi še več kot 560 vrst divjih čebel, ki imajo pri opraševanju rastlin nepogrešljivo vlogo. Ob čebelah za opraševanje skrbijo še druge živali (čmrlji, metulji, hrošči…).

Na natečaj se je letos odzvalo šest šol, svoje izdelke je prispevalo 34 učencev.

Vse udeležence natečaja vsako leto za nagrado popeljemo v eno od zavarovanih območij Slovenije. Letos bomo obiskali Park Škocjanske jame in sicer 24. aprila.

Poleg zaključka literarnega natečaja ob Dnevu Zemlje pripravimo tudi razstavo fotografij fotografskega natečaja, ki je trajal celo preteklo leto. Fotografski natečaj poteka že od leta 2015. Razdeljen je v pet kategorij: krajina, živalski svet, rastlinski svet, neživi svet ter ljudje in kultura. V vsaki kategoriji podelimo nagrado za najboljšo fotografijo in nagrado za najboljšega avtorja. Zadnja leta so močno zastopani udeleženci natečaja tudi otroci stari do 15 let, zato posebej nagradimo otroške in odrasle avtorje.

Letos je na natečaju sodelovalo 18 odraslih avtorjev, ki so prispevali 154 fotografij in 29 otroških avtorjev, ki so poslali skupaj 230 fotografij.

Naslov fotografskega natečaja je bil »Biodiverziteta – umetnost življenja 2022«. Vse fotografije so morale biti posnete znotraj biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Dogodek z odprtjem razstave in podelitvijo priznanj ter nagrad bo v petek, 21.4.2023, ob 18.00 na gradu Podsreda.