Izmenjava znanj in izkušenj na študijskih ekskurzijah

V preteklih mesecih smo se skupaj s projektnimi partnerji projekta LIFE Amphicon udeležili dveh študijskih ekskurzij v tujino, kjer smo s strokovnjaki izmenjali znanje in izkušnje pri izvajanju ukrepov za ohranjanje ter varstvo populacij dvoživk. 

Konec februarja in v začetku marca smo si na dvodnevni ekskurziji ogledali avstrijske prakse izvajanja ukrepov za dvoživke na cestah v okolici Salzburga. Gostitelj Martin Kyek iz Haus der Natur nam je predstavil več cestnih odsekov, kjer so nameščeni podhodi in trajne zaščitne ograje za dvoživke.  Ob ogledu odsekov na terenu smo diskutirali o ustreznih in manj ustreznih izvedbah ukrepov, možnostih izboljšav ter prenosa učinkovitih praks v Slovenijo, kjer se bo v okviru projekta zgradilo več podhodov skupaj z zaščitnimi ograjami na trenutnih t. i. črnih točkah povozov v projektnih območjih. 

Prejšnji teden pa smo obiskali Moritza Otta in njegove kolege iz organizacije Landschaftserhaltungsverbände (LEV) ter drugih naravovarstvenih organizacij, ki so nam predstavili svoje delovanje na področju varstva dvoživk. V okolici Ravensburga smo obiskali nekaj lokacij, kjer izvajajo ukrepe za obnovo in izboljšanje habitatov za dvoživke, si ogledali razstavo o plavčku (Rana arvalis) v Conservation Center Wilhelmsdorf in v vzrejni postaji za plavčka izmenjali izkušnje podporne vzreje.

Vsem gostiteljem in organizatorjem ekskurzij ter udeležencem se zahvaljujemo za prijetno vzdušje, konstruktivne debate in mnogo novega znanja.