Projekt Bioeuparks

V Kozjanskem parku smo od 1. aprila 2013 vključeni v projekt Izkoriščanje potencialne lesne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS«. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz šestih evropskih držav, od tega je pet naravnih parkov.

6_logo Bioeuparks logoKoordinator projekta Legambiente (Nacionalno okoljsko združenje) prihaja iz Italije. Med naravnimi parki v projektu poleg Kozjanskega parka sodelujejo še narodni park Sila iz Italije, narodni park Danube-Ipoly iz Madžarske, narodni park Rodopi iz Grčije in naravni park Sölktäler iz Avstrije. V projekt so vključeni še Gozdarski inštitut Slovenije, Agencija za obnovljive vire iz Nemčije, PAN Parks fundacija in Univerza v Trakiji iz Grčije.

6_logo ieeProjekt se izvaja v okviru evropskega programa IEE – Intelligent Energy Europe, ki podpira trajnostno rabo obnovljivih virov energije in sicer predvsem z namenom zmanjšati izpuste CO2 oziroma blažiti klimatske spremembe.

Cilj projekta je skozi različna mednarodna in strokovna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za izkoriščanje biomase v naravnih parkih Evrope.

Uporaba lesne biomase za proizvodnjo toplote in električne energije se je v zadnjih letih močno povečala po vsej Evropi, prav tako tudi v Sloveniji. Med kmeti oziroma lastniki gozdov se zanimanje za uporabo lesnih goriv povečuje, vendar je na tem področju potrebna dodatna promocija lokalnih proizvodnih verig pridobivanja, predelave in rabe.

O Bioeuparks (PDF)