Delavnica o ekosistemskih storitvah

»Dobrobiti narave – kako narava prispeva k blaginji ljudi?«

Z namenom prilagajanja na podnebne spremembe smo v Kozjanskem parku v letu 2022 pričeli s pomočjo sredstev Sklada za podnebne spremembe delovati v okviru treh ukrepov, med drugim tudi  pri ukrepih na področju t.i. ekosistemskih storitev.

Od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2023 poteka na področju ekosistemskih storitev  raziskovalni projekt: Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območjih v Sloveniji – NatGuidES. Vodilni partner projekta je ZRC SAZU, ostali partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; finančni vir: Ministrstvo za okolje in prostor, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije invodja projekta dr. Mateja Šmid Hribar.

Namen projekta je, da metodo testiramo v okviru javnih zavodov naravovarstveno pomembnih območij.

Ključno vprašanje projekta je ali imajo zavarovana območja več ekosistemskih storitev?

V naravovarstveno pomembnejših območjih (NPO), v katerih zaradi dobro ohranjene narave in biotske raznovrstnosti pričakujemo, da je pestrost ekosistemskih storitev (v nadaljevanju ES) bolj izražena. Nujna je kakovost podatkov, ki so prostorsko in časovno celoviti.

Za sodelovanje pri projektu Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji – NatGuidES smo v Kozjanskem parku določili pilotno in referenčno območje. Pilotno območje smo izbrali v okolici Podsrede na osnovi opredeljenega območja Podsreda – kulturna krajina, EŠD 18965, območje, režim dediščina, ki smo ga nekoliko razširili, kjer se stikajo tri območja Nature 2000: SPA Kozjansko, SCI Bohor in SCI Orlica in je območje izjemne krajine. Izbrano pilotno območje je veliko 1966 ha oz. 19,66 km². Enako veliko območje smo izbrali tudi za referenčno območje – okolica Artič. Ta se nahaja izven zavarovanega območja, v 3. coni Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Posvetovalno vrednotenje ekosistemskih storitev s sodelavci Kozjanskega parka.

Na podlagi svetovanja, metodologije, ki nam jo posredujejo vodilni v projektu smo zasnovali delavnico z naslovom: »Dobrobiti narave – kako narava prispeva k blaginji ljudi?«. Srečanje je bilo v sredo, 15. 3. 2023 ob 17.00 uri na upravi Javnega zavoda Kozjanski park.

Skrbno smo izbrali sogovornike: povabili smo lastnike zemljišč, prebivalce, predstavnike nevladnih organizacij, strokovnjake z različnih področij, ponudnike storitev in predstavnike občin. Pomagali so nam razmišljati o tem, kaj nam nudi narava v okolici Podsrede in v okolici Artič, koliko nam pomeni, koliko je vredna in ali smo ljudje odgovorni za njeno stanje? Skupaj smo opredelili ključne koristi ljudi od narave v zavarovanem območju in izven ter lokacije le-teh, ki se jim bo v prihodnosti dajalo še poseben pomen pri varovanju in sonaravnem razvoju.

Razmišljanje sogovornikov bo pomembno prispevalo k rezultatom raziskovalne naloge ZRC SAZU s kratico NatGuidES (Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji), ki se izvaja na štirih izbranih območjih naravnih parkov v Sloveniji (Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park).

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za čas, ki so nam ga namenili.