Svetovni dan voda in čistilna akcija

Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem mestu Rio de Jeneiro, je bil 22. marec že leta 1992 izbran kot Svetovni dan voda. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pitne vode ter trajnostne rabe vodonosnikov.

Letošnji svetovni dan voda poteka pod geslom »Pospešimo spremembe« in poziva ljudi naj storijo kar lahko, da bi pomagali reševati problematiko pitne vode.

Na ta dan so organizirani različni dogodki in aktivnosti, ki se nanašajo na skrb in upravljanje z vodo.

Organizatorji opozarjajo, da je nujno razumno upravljati z vodo. Pozorni moramo biti na uporabo nevarnih snovi v gospodinjstvih, redno je potrebno vzdrževati vodovodne napeljave, padavinsko vodo je potrebno shranjevati za zalivanje vrtov. Še posebej pomembno pa je pravilno odlaganje odpadkov, pri čemer živilskih odpadkov, olj, zdravil in kemikalij ne smemo metati v straniščno školjko ali v odtok.

Vsako leto se Svetovnemu dnevu voda pridružimo zaposleni  v Kozjanskem parku in sicer z organizacijo čistilne akcije. Zelo veseli smo bili, ko sta se nam pridružila tudi dva prostovoljca. Letošnje leto smo razdelili v pet skupin. Lotili smo se čiščenja vodotoka reke Bistrice od Kozjega do Zagaja. Posebej velja zahvala prostovoljcema, ki sta za čiščenje reke uporabila čoln in tako sta lahko reko osvobodila številnih odpadkov, ki bi drugače še vedno plavali v njej. Poleg vodotoka smo se lotili še čiščenja na trasi ob glavni cesti med Bizeljskim in Bistrico ob Sotli, ob kolesarski stezi iz Podsrede na grad. Prav tako smo očistili Grusko jamo in dolino Duple. Del ekipe pa se je z motorno žago lotil čiščenja odvečne zarasti ob kapelicah, ki vodijo na Stare Svete gore.

Kljub temu, da vsako spomlad potekajo po krajih številne čistilne akcije, še vedno znova naberemo številne vreče odpadkov in vedno znova se sprašujemo, kdo so ti ljudje in kako živijo, ki brez kančka slabe veti odvržejo tisto, kar jim je odveč, v naravo.