Ptice v gnezdilnicah

V zimskem času smo v štirih visokodebelnih sadovnjkaih namestili gnezdilnice za veliko sinico, plavčka, vijeglavko, pogorelčka, smrdokavro in velikega skovika. Gnezdilnice postajajo »glasne«….