Rez visokodebelnih sadnih dreves

V sadovnjakih je v zimskem in zgodnje spomladanskem času najpomembnejše opravilo rez sadnih dreves. Temu opravilu v Kozjanskem parku posvečamo še posebno pozornost. Zavedamo se, kako pomembno je, da iz sadike vzgojimo drevo, ga ohranjamo v polni rodnosti ali pa ga kljub njegovemu slabemu fiziološkemu stanju in starosti ohranjamo v rodnosti. Z željo, da bi se številni lastniki naučili ali obnovili znanje o vzgoji in rezi sadnih dreves, organiziramo praktične prikaze rezi, vzdrževanja ter oskrbe sadnih dreves.

Pri rezi visokodebelnih sadnih dreves moramo zaradi varnosti pri delu imeti ustrezno opremo

Pravilno obrezovanje sadnega drevja poskrbi za dobro rodnost. Pri tem moramo paziti na razlike v rezi med sadnimi vrstami, starostnim obdobjem drevesa in podlago na kateri je drevo vzgojeno. Čeprav sadna drevesa obrodijo tudi brez obrezovanja, bodo ta ob ustrezni negi veliko bolj rodna, njihovi plodovi pa zato kar najboljše kakovosti. Na prikazih, ki jih organiziramo skupaj s Turistično kulturnim društvom Virštanj, Društvom Izviri Dobrina in Knjižnico Šmarje pri Jelšah  –  UTŽO Bistrica ob Sotli, se bodo udeleženci seznanili z rezjo visokodebelnih sadnih dreves. Opravila se bo vzgojna rez pri mladih drevesih, pri kateri se naredijo tudi največje napake, rez sadnih dreves v polni rodnosti in rez v obdobju staranja ter odmiranja dreves. Seznanili se bodo s prikazi, kako oblikovati drevo z različnimi vzgojnimi oblikami, in razlikami v rezi med sadnimi vrstami. Prepogosto so sadna drevesa prepuščena sama sebi, zaradi česar razvijejo veliko in gosto krošnjo, znotraj katere so številne veje zasenčene, povešene ali pa celo odmirajo. V takšnih krošnjah se pogosto razvijejo številne bolezni, ki vplivajo na slabšo kvaliteto plodov. Sadežev je v gostih krošnjah res veliko, vendar so ti drobni, sortno neznačilno obarvani, neokusni, slabe kakovosti in celo poškodovani.

Po koncu rezi bomo pozornost namenili tudi razkuževanju orodja. S tem ukrepom preprečimo prenašanje morebitnih bolezni, bakterij in virusov med drevesi.

Prikaz rezi bodo: