Ptice ob reki Sotli

V Kozjanskem parku smo 12. in 13. januarja izvedli štetje vodnih ptic ob reki Sotli. Tej akciji se pridružujemo že od leta 2012. Pozornost pa namenimo še dvema prebivalcema rek, bobru in vidri.

Nacionalni koordinator popisa DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) Sotlo razdeli na deset odsekov, katere nato zaposleni v Kozjanskem parku skupaj s prostovoljci popišemo.  Popis se je začel v naselju Vonarje in zaključil pri izlivu Sotle v reko Savo.

Samica in samec mlakarice (foto: Karmen Jazbinšek)

Letošnji rezultati so primerljivi z rezultati prejšnjih let. Najbolj številčna je bila raca mlakarica, tej pa je sledil kormoran. Nekaj je bilo osebkov sive in velike bele čaplje, našli pa smo tudi enega vodomca. Trend skozi vsa leta ostaja približno enak.

Kormorana v letu (foto: Karmen Jazbinšek)

Glede prisotnosti bobra, na podlagi beleženja njegovih sledi opažamo, da so se v zadnjih letih povečale. Sledi na katere se osredotočamo so obglodana in podrta drevesa, bobrišča oziroma bobrova domovanja, stečine, katere bober uporablja za vstop in izstop iz vode in jezove s katerimi si zagotovi stalen nivo vode.

Obglodano drevo in stečina (foto: Barbara Ploštajner)

Sledi vidre so bile manj opazne. Vidra je zelo občutljiva na kakovost vode in glede na to, da smo v reki Sotli opazili ogromno odpadkov to vsekakor ni vzpodbudno.

O popisu ptic v Kozjanskem parku so poročali tudi na RTV Slovenija – prispevek si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.