Glive, a ne samo tiste v gozdu

Novembra 2022 je v Podsredi potekalo večdnevno Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja. Srečanje, kjer so osrednja tema glive, vsako leto v jesenskem času organizira Mikološka zveza Slovenije, ki ima v Podsredi tudi svoj sedež. S Kozjanskim parkom že vrsto let dobro sodeluje, letos pa se to nadaljuje še v okviru projekta, ki ga je razpisal UNESCO. Srečanju smo se pridružili tudi zaposleni iz Kozjanskega parka.

Bistveni del omenjenega projekta na katerega se je prijavil Kozjanski park je raziskovanje suhih travnikov in zajema tudi popis tam rastočih vrst. Še posebej tistih, ki so zanje značilne. Med glivami so ene izmed najbolj zaželjenih, tiste iz rodu vlažnic (Hygrocybe spp.).

Vlažnice so glive, ki so večinoma zelo živih barv. Poznamo jih v odtenkih rdeče, zelene, oranžne, rožnate in rumene barve. S svojo prisotnostjo, predvsem kadar je število vrst veliko, nakazujejo na to, da imamo pred sabo dobro ohranjen travnik. Vlažnice uspevajo na travnikih, za katere je značilno, da tla vsebujejo malo hranil, torej niso gnojeni. Takšni travniki pa imajo, za razliko od gnojenih, veliko biotsko pestrost. Za območje Kozjanskega parka velja, da ima razmeroma veliko ohranjenost travnikov in da so tukaj vrstno najbolj pestra rastišča vlažnic v Sloveniji. Zaradi tega se člani Mikološke zveze Slovenije vedno radi vračajo v Kozjanski park in ga raziskujejo.

Ena izmed vlažnic rdečkaste barve je velika vlažnica (Hygrocybe punicea), ki je zavarovana in uvrščena na Rdeči seznam gliv.