Zaključena sanacijska dela na Grajski poti Podsreda

Zaradi poletnega neurja, ki je bilo v mesecu juniju smo izvedli sanacijska dela na Grajski poti Podsreda. Zdrsnil  je del poti. Hkrati je bila na delu brežine nad potjo delujoča močnejša erozija.

Popraviti je bilo potrebno tudi most.

Za rešitev omenjenega problema smo se obrnili na podjetje BIOTEC ŠUBIC, ki se ukvarja z biotehnično stabilizacijo brežin. V omenjenem podjetju so predlagali stabilizacijo ponovno nasipanega dela poti s sadnjo drevja, ki bo čez leta popolnoma stabiliziralo nasipani del. Sadnji predlagajo dodati tehnično stabilizacijo s pletivom ali lesom, ki takoj stabilizira nasip in omogoči rast vegetacije. Za rešitev močnejše erozije na delu brežine nad potjo so predlagali sadnjo zeli in utrditev z lesenimi oblicami, ki omogočajo razrast. Seneni nastilj preko oblic dodatno močno zmanjša erozijo.

Delo je izvedlo podjetje Biotec Šubic d.o.o. konec meseca oktobra in v začetku novembra, v sklopu aktivnosti Sklada za podnebne spremembe.

Podjetje ima že več kot 20 letne izkušnje. S svojim delom so v slovenski prostor prinesli inovacije na področju varovanja okolja, sanacije plazov, ekogradnje.

Osnovni namen v podjetju je raba in spodbujanje naravnih virov, vzpodbujanje izvajanja naravi prijaznih metod utrjevanja bregov brez togih betonskih zidov in kamnitih zložb.

V podjetju uporabljajo okoljske tehnologije, ki posnemajo tehniko gozdnega ekosistema, kot je raznos sil preko koreninskega sistema, oblikovanje površine tal, kot je gospodarno ravnanje z vodo, samoobnovljivost in prilagodljivost rastlin.


Stabilizacija kritične brežine/zemlje z vegetacijskimi pasovi (Biotec Vegetation Strips) ob poti. Sisteme BVS (Biotec Vegetation Strips) bo vegetacija popolnoma prekrila.
Ustalitev nestabilnega zemljišča ob Grajski poti Podsreda.
Popravilo mostu na Grajski poti Podsreda