Nadaljujemo z izkopom mlak v Jovsih

V letu 2021 smo v projektnem območju Natura 2000 Dobrava – Jovsi (SI3000268) v okviru projekta LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) izkopali tri mlake za dvoživke. Mlake so že polne življenja, naselile pa jih niso le dvoživke, temveč tudi raznovrsten nabor drugih organizmov.

To jesen nadaljujemo z izkopi dodatnih sedmih mlak, ki so na območju več kot dobrodošle. Večina prvotnih vodnih teles v Jovsih se namreč čez poletje izsuši, kar vrstam onemogoča uspešen razvoj. Novi vodni habitati bodo tako pripomogli k krepitvi populacij ciljnih vrst projekta in ohranjanju celotne biotske pestrosti območja Natura 2000.

Nekaj o pomenu vodnih habitatih v Jovsih si lahko ogledate tudi na posnetku TUKAJ.