Nagrada Natura 2000 in dosaditev drevoreda

Kozjanski regijski park je s svojimi travniškimi sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti osvojil prvo mesto v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000.

V idiličnem ambientu sadovnjaka Carjevičev je plaketo na turneji slovenske nagrade Natura 2000 direktorici Kozjanskega parka Mojci Kunst in županji občine Kozje Milenci Krajnc podelila Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI.

Več si lahko preberete v SPOROČILU ZA MEDIJE

DOSADITEV JABLAN V DREVOREDU CARJEVIČEV

Danes smo Kozjanskem parku zasadili šest novih dreves v drevoredu carjevičev.

Tri sadike so posadili starši novorojenčkov iz Podsrede in sicer za Anastasio Kotnik, Ivono Petrovsko in Jakoba Pečnik.

Svoje drevo v drevoredu je zasadil prejemnik naziva Carjevič leta 2022 – Jurij Krivec z ženo.

Eno sadiko pa so zasadile predstavnice projekta Živim z Naturo 2000.