S pohodom pričeli 23. Praznik kozjanskega jabolka

Na včerajšnjo sončno nedeljo, 2. oktobra 2022, smo začeli s pestrimi dogodki v okviru letošnjega 23. Praznika kozjanskega jabolka, ki ga tradicionalno pričnemo s pohodom po kozjanskih sadovnjakih.

14. pohod po kozjanskih travniških sadovnjakih je potekal od ribnika na Trebčah do slikovitega izvira Trebčice. Pot nas je nato  vodila čez razloženo naselje Trebče, ki se ponaša z izjemno krajinsko pestrostjo. Nato smo šli po bukovem gozdu čez Olimsko, se spustili v dolino Sušice in se po stranskih poteh Gradišča povzpeli do sadovnjaka Kozjanskega parka na vrhu Gradišča. Tu Kozjanski park neguje več kot 120 sort jablan in 50 sort hrušk. Vseskozi so nas spremljali izjemni razgledi na Bistriško-sotelsko ravnico z Bistrico ob Sotli in Svetimi gorami  nad naseljem ter na izjemno kulturno krajino Podsrede z dolino reke Bistrice, gradom Podsreda in Starimi Svetimi gorami. Pohod smo zaključili v drevoredu carjevičev v Podsredi, ki je bil zasajen ob 20.letnici prireditve Praznik kozjanskega jabolka.

Pohodnikov je bilo 97, iz vseh koncev Slovenije, eni se redno udeležujejo pohoda, eni so bili prvič. Ob poti so jim strokovni sodelavci Kozjanski parka nudili razlage o naravi zavarovanega območja.