Brezplačen koncert Mi2

V okviru praznovanja Dneva UNESCO biosfernih območij Slovenije Kozjanski park v Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje prireja BREZPLAČEN KONCERT glasbene skupine Mi2.

Koncert bo v soboto, 22.10.2022 ob 19. uri v Večnamenskem centu Kozje. 

Koncert je namenjen prebivalcem in obiskovalcem biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Vstop na koncert je možen z brezplačno vstopnico, ki jo lahko dvignete od srede, 12.oktobra 2022 dalje:

– na upravi Kozjanskega parka v Podsredi,
– na gradu Posreda,
– na TICu Podčetrtek,
– v Kavarni Trunk v Podčetrtku,
– v gostilni Pure v Podsredi,
– v gostilni Šempeter v Bistrici ob Sotli in
– v Kozjanskem dvoru v Kozjem.

Prireditev se konča ob 22. uri.
Svetujemo vam, da na koncert pridete pravočasno in si tako lažje zagotovite parkirišče, saj v Kozjem potekajo cestno gradbena dela.

Vabljeni.