Objavljamo javno naročilo

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju na Portalu javnih naročil objavljamo obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je DOBAVA NOVEGA TRAKTORJA.


Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PONUDBENA DOKUMENTACIJA