Pridobili smo Unescov projekt za ohranjanje suhih travišč

UNESCOV PROJEKT: Spodbujanje trajnostnega razvoja skozi Unescove programe in območja

V mesecu maju smo se v Kozjanskem parku prijavili na Unescov razpis, ki je namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja z raziskavami, spodbujanju izobraževanja ter inovativnim rešitvam v okolju. Omenjena prizadevanja bodo s pozornostjo in zagotavljanjem ohranjanja biotske raznovrstnosti suhih travnikov ugodno vplivale na zahtevne čase podnebnih sprememb. Cilj je spodbujati bolj trajnostno in podnebno nevtralno Evropo na Unescovih območjih z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja, zlasti čiste vode, podnebnih ukrepov, življenja pod vodo in seveda na kopnem.

Izbrali smo si suhe travnike, ki so v našem okolju zelo pomembna območja velike biotske raznovrstnosti. To so travišča, ki jih uvrščamo v območja Natura 2000 in so pomembna rastišča orhidej in gliv vlažnic, na njih pa lahko najdemo tudi številne druge ogrožene vrste rastlin in živali. Prijavili smo se tako na razpis z naslovom Suhi travniki in biosferno območje Kozjansko in Obsotelje.

Med prijavljenimi več kot dvajsetimi državami v Evropi je bil Kozjanski park in biosferno območje Kozjansko in Obsotelje izbrano med prvih pet predlogov Unescovega projekta: »Promoting Sustainable Development Through Unesco’s Programmes and Sites«. Izveden bo tako pod okriljem UNESCA in dobrodelne fundacije abrdn. Države, ki so še bile izbrane poleg Kozjanskega parka so: Severna Makedonija – Albanija, Grčija, Italija ter Velika Britanija. Vsako območje bo na svojem področju raziskovalo in izobraževalo deset mesecev. V našem primeru bomo s projektom pridobili podatke o rastlinah in glivah, ki rastejo na suhih travnikih. Hkrati bomo izobraževali mlade o pomenu suhih travnikov, biotski raznovrstnosti, o upravljanju ter pomenu ohranjanja suhih travnikov na območju Kozjanskega parka.

Več informacij lahko izveste na spletni strani: https://en.unesco.org/news/supporting-european-unesco-designated-sites-through-research-education-and-innovative-solutions