Invazivne rastlinske vrste v Kozjanskem parku

Spodaj objavljamo PRISPEVEK O INVAZIVNIH RASTLINSKIH VRSTAH in utrinke iz razstave “INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE, NAŠE NEZAŽELENE SOSEDE”.

V prispevku predstavljamo najpogostejše invazivne rastlinske vrste v Kozjanskem parku in kako jih odstranjujemo.
Videli boste lahko tudi utrinke iz gostujoče zunanje razstave iz Krajinskega parka Goričko, ki predstavlja invazivne, tujerodne vrste rastline in živali, ki so prisotne v Sloveniji in se že razširjajo tudi na območju našega zavarovanega območja.

Razstava bo na ogled na zunanjem dvorišču gradu Podsreda vse do konca leta 2022.