Akcija DOPPS-a »Varuhi gozdnih specialistov«

V okviru akcije »Varuhi gozdnih specialistov«, ki jo izvaja DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, lahko pomagamo najbolj ogroženim gozdnim vrstam ptic vrniti del gozda.

Stanje populacij gozdnih specialistov je namreč alarmantno in brez tovrstnih ukrepov pri njihovem varstvu jih lahko izgubimo.

Gozdni specialisti za svoj obstoj pri nas potrebujejo več naravnih gozdov in lastnosti, ki jim jih lahko v zadostni meri nudijo le ti (več odmrle lesne mase, habitatnih dreves in miru). 

S povečevanjem površine naravnih gozdov v Sloveniji bomo naredili pomemben korak naprej pri ohranjanju dragocenih vrst ptic, katerih populacije so že močno zdesetkane.

Za doseg končnega cilja je potrebno zbrati 45.000 evrov. Tako bomo naravi vrnili 10 hektarjev gozda.

Prispevaš lahko tudi ti – pošlji GOZD5 na 1919.

Več o akciji si preberi na www.gozdnispecialisti.si.