Raziskovalne naloge »Moja, tvoja, naša biodiverziteta«

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA, v katerem Kozjanski park sodeluje kot partner, je vodilni partner Nacionalni inštitut za biologijo razpisal natečaj za raziskovalne naloge o biodiverziteti. Natečaj pod nazivom »Moja, tvoja, naša biodiverziteta« je bil namenjem učencem zadnje triade osnovne šole.

Glavni namen je spodbujanje učencev k opazovanju narave, predvsem biotske raznovrstnosti.

Raziskovalne naloge so bile razdeljene v naslednje kategorije: travnik, gozd, vode, mesto.

Več o natečaju si lahko preberete TUKAJ.

V mesecu maju 2022 so bili na spletni strani projekta Life Naturaviva objavljeni REZULTATI natečaja.

Raziskovalne naloge “Moja, tvoja, naša biodiverziteta”, je ocenila tričlanska žirija predstavnikov Nacionalnega inštituta za biologijo. Ocenjene so bile v vsaki kategoriji posebej na podlagi samostojnosti pri pripravi naloge, izvirnosti izbrane teme, kakovosti zastavljenih hipotez, raziskovalnega pristopa in navajanja literature, korektnosti metod dela in rezultatov ter njihove interpretacije, sistematičnosti podanega gradiva ter prispevka naloge k varovanju in poznavanju lokalne biodiverzitete.

Rezultate natečaja si lahko ogledate TUKAJ.

Še posebej smo veseli, da sta v kategoriji TRAVNIK zmagala tudi učenca iz naše bližnje Osnovne šole Slivnica pri Celju Leja Planko in Ana Mastnak z raziskovalno nalogo “Raznovrstnost cvetnega prahu na Kozjanskem”.

Povzetek naloge

Cvetoči travnik
Foto: Polona Gorišek