Javno naročilo INFORMACIJSKO SREDIŠČE KOZJANSKI PARK – FAZA 2 – 2. sklop